Vi har åpent fra 09:00 til 17:00

Green bags

Vi har gleden av å presentere en miljøvennlig løsning for støttemur 

La  støttemuren bli en del av hagen 

VOM er et økologisk, modulært system for bygging av støttemurer, anti-flomvegger, gjerder, kaskader, barrierer og andre strukturer.

Støttemuren består av sekker som fylles med passende tørr jord, grus, eller en blanding av grus og jord. Ønsker man en vegetasjonsstøttemur, fylles sekken med passende fyll og næringskomponenter slik at plantene trives.

Posen er sterk, elastisk, brytes ikke ned i bakken og er motstandsdyktig mot værforhold og UV-stråling. Posen er gjennomtrengelig for vann og planterøtter. 

Sekkene er en miljøvennlig og økologisk løsning til for eksempel betong, granitt etc, i tillegg til å være vesentlig billigere. 

Når man skal bygge en støttemur er det viktig å ha et godt fundament. Man starter med å grave et fundament tilpasset området og sørger for frostsikring ved å bruke drenerende masser i grunnen. Den første raden med sekker skal graves ned rett under bakkenivå, og radene videre settes sammen med hjelp av plugger, kontakt og mesh/Geobond for å sikre utglidning. Radene bygges videre med halv overlapp, og pluggende festes gjennom sekken og ned i underliggende sekk, slik at man får en solid støttemur.

Pris og monteringsanvisning fås på forespørsel.  

Ønsker du å sette bort hele, eller deler av jobben, så ta kontakt.