Vi har åpent fra 09:00 til 17:00

Bilder

ASKIM MASKINSERVICE AS

Bilder fra jobber

Lagd fundamet for garasje og ny gårdsplass

Drenering og innsetting av større vinduer

Drenering 

Planting av hekk 


https://www.facebook.com/askimservice.no