Vi har åpent fra 09:00 til 17:00

Verksted /Servicebil

Reparasjon av anleggsmaskiner 


Reparasjon av landbruksmaskiner 

Trearbeid og Entreprenør tjenester

Salg av ved 


Trefelling  


Stubbe fresing 

 

Flis hugging 

Bortkjøring 


Seksjons felling 


Tomte rydding 


Vei Vedlikehold


Graving


Hekk og hage arbeid


Tømrer


https://www.facebook.com/askimservice.no