Vi har åpent fra 09:00 til 17:00

Tjenester

Askim Maskinservice AS 

Verksted /servicebil

Reparasjon av anleggsmaskiner 


Reparasjon av landbruksmaskiner 

Reparasjon av redkapsberer/park maskiner

Trearbeid /Vaktmester tjenester

Salg av ved 


Trefelling  


Stubbe fresing 

 

Flis hugging 

Bortkjøring 


Seksjons felling 


Tomte rydding 


Vedlikehold  uteområder

  

     Vei Vedlikehold


Graving


Gress klipping


Hekk og hage arbeid


Snekker tjenester

Snekker tjenester 

Espen er en erfaren snekker med 25 års yrkesstolthet. Han tar på seg mindre jobber. Ring han på 40473821  Eller ta kontakt Her